Phát động phong trào mua tăm ủng hộ người mù Thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 14:58:48 25/03/2022 (GMT+7)

Phát động phong trào mua tăm ủng hộ người mù Thành phố Thanh Hóa

 

THÀNH ĐOÀN TP THANH HÓA

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

***

Số: 13-CV/ĐTN

V/v phát động mua tăm  ủng hộ

Hội người mù Thành phố Thanh Hóa

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 
 
 

 


Thanh Hóa, ngày 22 tháng 03 năm 2022

 

 

 

                              Kính gửi: - Chi đoàn các khối 10, 11, 12.

                                             - Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

          Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 – 2022; nhằm thể hiện tình cảm tương thân tương ái của đoàn viên thanh niên trường THPT Nguyễn Trãi đối với hội viên và người mù trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trước những khó khăn, vất vả trong lao động cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Được sự đồng ý của Cấp ủy, BCH Đoàn trường triển khai một số nội dung cụ thế như sau:

          1. Nội dung: Phát động ĐVTN trong toàn trường mua sản phẩm tăm VIP chất lượng cao do người mù thành phố làm ra.

          2. Số lượng:

          Ủng hộ mua tăm 1 lần bằng 3 gói tăm giá 10.000/ĐVTN.

          3. Thời gian nhận tăm: Từ 8h50 đến 10h35 ngày 25/03/2022.

          4. Địa điểm nhận tăm: Văn phòng Đoàn Trường.

(Cán bộ phụ trách: Đồng chí Lưu Thị Thắng, đồng chí Lương Thị Khánh Linh).

          Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, BCH Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn học sinh triển khai kịp thời. Kính mong nhận được sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các đồng chí giáo viên chủ nhiệm để cuộc vận động đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cấp ủy (báo cáo);

- Các đ/c GVCN (p/h);

- Lưu VP.

 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Lưu Thị Thắng

 

Ý KIẾN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

Ý kiến thăm dò

Các Bạn Hài Lòng Về Website ?