NGHỊ QUYẾT THÁNG 2/2023

Đăng lúc: 09:29:05 21/02/2023 (GMT+7)

  ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
CHI BỘ 3
*
Số 08- NQ/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2023

I. Kiểm điểm công tác tháng 01 năm 2023
1. Công tác chính trị tư tưởng
Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023);
Họp chi bộ, tổng kết công tác Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;
Thực hiện tốt các công văn, hướng dẫn, Kế hoạch của cấp trên
2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Tham dự Lễ sơ kết HKI năm học 2022-2023:
2.1. Chuyên môn
Hoàn thành các con điểm, xếp loại hạnh kiểm trên VnEdu;
Hoàn thành điểm tổng kết HKI;
Họp Hội đồng thi đua: Xét danh hiệu thi đua các lớp;
Họp tổ chuyên môn sơ kết HKI, phân công chuyên môn, nhiệm vụ HKII;
Thực hiện TKB HKII năm học 2022-2023;
Họp tổ chuyên môn sơ kết học kỳ I.
Ra đề, coi thi chọn đội tuyển HSG lớp 11 vòng 1
Điều chỉnh, phân công chuyên môn học kỳ 2
2.2. Cơ sở vật chất
Tiếp tục rà soát, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục, thay thế các thiết bị đảm bảo CSVC phục vụ công tác dạy và học, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cấp;
Hoàn thành kiểm kê CSVC, tài sản các phòng, lớp học;
2.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phòng chống các tệ nạn xã hội, dịch bệnh.
Tiếp tục tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, ANTT, phòng chống đuối nước, phòng chống cháy nổ, các nguy cơ tiềm ẩn gây thương tích, phòng chống ma túy HIV-AIDS.
2.4. Công tác nền nếp
Tăng cường nền nếp dạy học, làm việc đặc biệt những ngày trước và sau tết.
3. Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng
3.1. Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng
Chi bộ thực hiên các nội dung sau:
Thực hiện kiểm điểm thực hiện Nghị quyết tháng 12 và triển khai Nghị quyết tháng 01/2023 theo đúng thời gian quy định;
Đánh giá tổng kết công tác đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;
Hoàn thành hồ sơ chi bộ;
3.2. Công tác kiểm tra - Giám sát
Thực hiện kiểm tra giám sát của UB kiểm tra
4. Công tác lãnh đạo đoàn thể
4.1. Công đoàn
Thực hiện kế hoạch tháng 1 của BCH công đoàn
công tác thăm hỏi, động viên gia đình công đoàn viên;
Các tổ CĐ báo cáo tiến độ việc tham gia chương trình 01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 giai đoạn 2;
Quan tâm, động viên đến công đoàn viên để đoàn viên công đoàn đón Tết Nguyên Đán thật đầm ấm.
4.2. Đoàn Thanh niên
Thực hiện NQ tháng 1 của BCH đoàn trường
II. Phương hướng lãnh đạo tháng 2 năm 2023
1. Công tác chính trị tư tưởng
Làm tốt công tác tuyên truyền, công tâc chính trị tư tưởng.
2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Tham dự Họp Đảng bộ: Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 và kết luận số 01 (học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Các tổ chức, đoàn thể đăng tin, cập nhật bài lên website;
2.1. Chuyên môn
Dạy - Học theo TKB mới từ ngày 30/01/2023; điều chỉnh 6/2/2023
Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học;
Họp tổ chuyên môn, ra đề, thi chọn đội tuyển HSG khối 11 vòng 2
Thực hiện các kế hoạch khác của Ban Chuyên môn
2.2. Cơ sở vật chất
Tiếp tục rà soát, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục, thay thế các thiết bị đảm bảo CSVC phục vụ công tác dạy và học, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cấp
2.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phòng chống các tệ nạn xã hội, dịch bệnh.
Tiếp tục tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, ANTT, phòng chống đuối nước, phòng chống cháy nổ, các nguy cơ tiềm ẩn gây thương tích, phòng chống may túy HIV-AIDS.
2.4. Công tác nền nếp
Củng cố, duy trì và ổn định tốt nền nếp dạy học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán;
3. Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng
3.1. Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng
Chi bộ thực hiên các nội dung sau:
Họp, thực hiện kiểm điểm thực hiện Nghị quyết tháng 1/2023 và triển khai Nghị quyết tháng 02/2023 ;
Triển khai đến các đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023;
ĐVTN ưu tú tham gia hoàn thành khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
3.2. Công tác kiểm tra - Giám sát
Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của UB Kiểm tra.
4. Công tác lãnh đạo đoàn thể
4.1. Công đoàn
Thực hiện kế hoạch của công đoàn
4.2. Đoàn Thanh niên
Thực hiện NQ tháng 2 của BCH đoàn trường;
T/M BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ
Nơi nhận: BÍ THƯ
- Đảng ủy ( Để b/c));
- Chi bộ (Để thực hiện);
- Lưu chi ủy.
Phạm Thị Hồng

Ý kiến thăm dò

Các Bạn Hài Lòng Về Website ?